Bestuur Bewonersvereniging zeer tevreden

In de april en mei hebben wij bij alle huurders de contributie opgehaald. Zeventig huurders hebben de contributie van zes euro aan ons betaald en zij zijn daarmee lid van de bewonersvereniging voor 2018.

Met uw lidmaatschap versterkt u onze kracht in overlegsituaties met de verhuurder. Die kijkt wel degelijk naar de draagkracht die wij onder onze huurders hebben.


Wilt u nog lid worden van de bewonersvereniging? Betaal dan zes euro aan een van onze bestuursleden en u bent voor een heel jaar lid.

Hartelijk dank voor uw steun.