NIEUWS

Wim Karlas overleden

Op 5 december 2018 overleed op 83-jarige leeftijd de heer Wim Karlas. Hij was een van de oprichters van de Bewonersvereniging Stevensbloem in 2004. 

Na zijn statutaire aftreden bleef Wim altijd zeer betrokken bij de voortgang van de Bewonersvereniging. Altijd was hij aanwezig op de bijeenkomsten, zoals nieuwjaarsrecepties en ledenvergaderingen. Als je hem tegenkwam op zijn dagelijkse wandeling rond het winkelcentrum maakte hij altijd een praatje en wilde weten hoe het met "zijn" vereniging ging.

Het bestuur van de Bewonersvereniging Stevensbloem