SCHOUW NOVEMBER 2017

Op donderdag 9 november 2017 vond er nog eens een schouw plaats, nu samen met de winkeliersvereniging. Ook de gemeente Leiden liep mee. Wij bekeken de directe omgeving van het winkelcentrum en letten vooral op de verkeerssituatie. De gemeente maakte notities van onze opmerkingen en fotografeerden ook verkeersgevaarlijke situaties.

Onze aandachtspunten

Wij hadden samen met de winkeliersvereniging enkele aandachtspunten verzameld voor deze schouw.

-- De (kleinere) vuilnisbakken aan de parkzijde van het winkelcantrum worden te weinig geleegd. Ze puilen uit en de vervuiling valt op de grond

-- De fietsenplaatsingsmogelijkheden aan de parkzijde voldoen niet. Er zijn er te weinig. Vaak staan er zoveel fietsen, dat de ingang wordt geblokkeerd voor het winkelend publiek. Wij stelden voor om daar fietsenrekken te plaatsen. Ook vroegen wij om een belijning, die aangeeft waar de fietsen kunnen worden neergezet.

Fietsenrekken bij de ingangen van het winkelcentrum


-- Regelmatig ligt er veel rommel rond het centrum. De veegwagens moeten vaker worden ingezet om de trottoirs schoon te vegen.

-- Er is veel overlast van hangjongeren. Ze hebben vaak te veel gedronken en zijn erg luidruchtig. Klanten voelen zich daardoor niet op hun gemak. Misschien is het mogelijk om een alcoholverbond in te stellen voor de onmiddellijke omgeving van het centrum.

-- Er zijn te weinig laad- en losplaatsen voor de vrachtauto's van de verschillende leveranciers van de winkels. Ze blokkeren dikwijls de doorstroming van het verkeer op de parkeerplaats voor het centrum.

-- Voor fietsers (en scooters, bromfietsen e.d.) is het winkelcentrum niet op een veilige manier bereikbaar. Het duidelijkst geldt dat voor fietsers die vanuit de richting van het gezondheidscentrum naar de fietsenhandelaar rijden. Ten behoeve van een extra parkeerplaats is een veilige toegangsweg voor fietsers opgeofferd.


Er stond een boompje scheef. Dat was snel overeind gezet.


De wandeling

Niet alleen zijn alle punten van de winkeliersvereniging en van ons genoteerd. De gemeente stelde ook vast, dat de bestrating op sommige punten dringend aan een onderhoudsbeurt toe was. Een fietspad werd zelfs gevaarlijk genoemd voor fietsers.


Fietspad is inderdaad aan een onderhoudsbeurt toe.

Enkele andere gevaarlijke punten werden ook in ogenschouw genomen. Het hek, dat de laad- en losplaats van Albert Heijn afscheidt van het daar langs lopend fietspad. Wij stelden voor het hek in te korten, zodat overstekende voetgangers niet meer op het fietspad hoeven te lopen.


Bevindingen van de gemeente

De gemeente gaat overleggen over de laad- en losproblematiek bij supermarkt Dirk om het laden en lossen veiliger te maken. Er zijn mogelijkheden om deze problemen op te lossen.

Het bankje aan de parkzijde van het winkelcentrum is inmiddels verwijderd, maar voor de fietsen die nu kriskras doorelkaar worden neergezet, ook aan de parkzijde, is nog geen oplossing. Het plaatsen van fietsenrekken kan vooralsnog niet worden uitgevoerd, want het gemeentelijke budget voor dit soort rekken is niet toereikend. Het geld is op. Er is wel een formeel verzoek ingediend om hiervoor de nodige penningen te vinden.

Het inkorten van het hek bij de laad- en losplaats bij supermarkt Albert Heijn vindt de gemeente geen goede oplossing, om allerlei verkeerstechnische redenen. Een optie, die wel zou kunnen is het maken van een opening, bijvoorbeeld tegenover de kapper. Die moet alleen voor voetgangers te gebruiken zijn, niet voor fietsers. Die is echter alleen mogelijk als de vrachtwagens binnen lossen en laden.


Dit hek bij supermarkt AH maakt het er voor voetgangers en (brom)fietsers niet veiliger op.

Er kan een laad- en losplek worden aangelegd links of rechts van de ingang van het winkelcentrum. Zo'n losplaats is alleen geschikt voor bestelbussen, niet voor de grote vrachtwagens. De gemeente wil over deze optie met de ondernemers gaan overleggen.


Links of rechts een laad- en losplaats voor bestelbussen.


Besluit

Terugkijkend op de schouw, en tegelijk op die van maart 2017, zijn wij, als bewonersvereniging, van mening, dat er weinig is aangepakt door de gemeente, ook door geldgebrek van de gemeente. Gevaarlijke situaties, vooral voor fietsers en voetgangers, bestaan nog steeds. De laad- en losplaatsen van de supermarkten zijn nog altijd gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Dat komt voornamelijk door de manoeuvres die de grote vrachtauto's moeten uitvoeren om hun trailer op de juiste manier in de laad- en losplaats te zetten. Vaak hebben wij bewondering voor de rijvaardigheid van de chauffeurs.

Wij vrezen, dat deze situaties nog wel enige tijd zullen voortduren.