SCHOUW 2017

Verkeerssituatie Stevensbloem levensgevaarlijk

Sinds de renovatie van het winkelcentrum Stevensbloem op 18 juni 2016 is de verkeerssituatie in de directe omgeving van het winkelcentrum nogal gewijzigd. Het parkeerterrein voor het centrum is gewijzigd, zodat er meer auto's konden worden geparkeerd. Het is er niet veiliger op geworden. Auto's, fietsers, scooters en voetgangers krioelen door elkaar. Moeders, soms ook vaders, met kinderwagens, schieten soms vlak achter een achteruitrijdende vrachtauto de straat over.

Als gevolg van de herinrichting van het parkeerterrein is het voor fietsers veel moeilijk geworden om het winkelcentrum veilig te bereiken. De doorsteek vanaf het fietstunneltje is weggehaald om meer parkeerruimte te krijgen. Fietsers steken daarom vaak door over een trottoir. Dit geeft nog al eens gevaarlijke toestanden omdat ze op voor automobilisten onverwachte plaatsen en momenten het parkeerterrein op fietsen.

Het parkeerterrein is niet in oppervlakte groter gemaakt. Het verkeer loopt er vaak vast, omdat er niet genoeg ruimte is voor vertrekkende en aankomende personenautos's en tegelijk ook voor ladende en lossende bestelauto's en vrachtauto's. Het is vaak erg lawaaierig door stationair draaiende motoren en de lucht ruikt niet fris door de uitlaatgassen.

Naar onze mening vormen de manoevrerende vrachtwagens het grootste probleem. De laad- en losruimten van de supermarkten zijn verplaatst. De ruimte voor de supermarkt Dirk is geplaatst naast het centrum aan het Boudier Bakkerplein, die van supermarkt Albert Heijn achter het centrum tegenover het buurthuis.

Kortom: tijd om de gemeente Leiden uit te nodigen om eens een kijkje te nemen.


Schouw met de gemeente


Op 29 maart 2017 was het zover. Twee ambtenaren en het bestuur van de bewonersvereniging maakten rustig wandelend een rondje rond het winkelcentrum.

We hebben de gemeente gewezen op de knelpunten en vooral ook de gevaarlijke situaties die ontstaan bij laden en lossen. Maar ook over de toen net geplaatste bankjes op plekken die niet handig zijn, een fietspad met een hele onhandige scherpe bocht, een hek dat ver doorsteekt, een oversteek tussen park en winkelpromenade, fietsen die onhandig geplaatst worden, prullenbakken probleem, het park, plek loempia kraam, etc.

Op 13 juli kregen wij de bevindingen van de gemeente.

Na afloop van de renovatie is er een hek geplaatst tussen het fietspad en het terrein voor de laad- en losplaats van Albert Heijn. Volgens de Bewonersvereniging loopt het hek te ver door. Overstekende voetgangers maken gebruik van het fietspad en mengen zich op die manier door fietsers en scooters. Vooral waar het gaat om ouderen en schoolkinderen kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Wij stelden voor het hek in te korten en dan een met tegels verhard trottoir aan te leggen. De gemeente dacht eraan om het hek tussen fietspad en AH weghalen, want een vrachtauto is groot, rijdt langzaam en piept vaak ook nog, dus de inschatting is dat het niet heel gevaarlijk is.


Het laden en lossen van de Dirk is al eerder gesimuleerd. Volgens de simulatie zou het in principe gewoon moeten kunnen op deze manier, maar vergt wel wat stuurmanskunst van een chauffeur. Het blokkeren van de kruising is haast niet op te lossen, zonder een hele dure ingreep te doen. Het opstelvak groter maken is geen optie omdat daar simpelweg de ruimte voor ontbreekt. Een tweede aansluiting op de Stevenshofdreef vraagt een goed onderzoek naar de verwachte doorstroming op de Stevenshofdreef als ook naar de verkeersveiligheid. De gemeente denkt dat dit een te grote ingreep is voor dit probleem.

Over het fietspad van de Stevenshofdreef: Voor de herinrichting zat er een doorsteekje tussen fietspad en Stevensbloem waar de zaak van Van Hulst is gevestigd. Het fietspad zelf is nu wat naar achteren gelegd waarmee er een paar extra parkeervakken aangelegd konden worden, wat ten koste gegaan is van het doorsteekje. Nu schieten de fietsers dus het trottoir naar de parkeervakken op en dan door naar het trottoir langs het winkelcentrum. Dit kan door de verlaagde banden. De gemeente denkt echter niet dat de banden kunnen worden verhoogd, omdat dan rolstoelen e.d. vanuit het tunneltje een stuk moeilijker bij het winkelcentrum kunnen komen.

Wij kwamen bij de bankjes die zijn geplaatst bij de in- en uitgangen van de corridor van het winkelcentrum. Tegen het bankje aan de zijde van de parkeerplaatsen hadden wij geen bezwaren. Het wordt ook veel gebruikt. Tegen het bankje aan de parkzijde hadden we meer bezwaar. Het bankje werd dikwijls gebruikt door hangjongeren als plek om bijelkaar te komen om te 'chillen', luidruchtig en met (teveel) drank. Wij zouden dat bankje graag zien verdwijnen. De gemeente heeft vooral van de oudere bewoners positieve reacties gehad over de bankjes. Daarom vindt zij het lastig om deze te laten verwijderen. Wel neemt de gemeente in overweging om er een prullenbak bij te plaatsen. Vanwege bezuinigingen op prullenbakken is het lastig er enkele bij te laten plaatsen, maar als de overlast zodanig hinderlijk is dan zou dat nog wel kunnen.