SERVICEKOSTEN OVER 2016


Van 't Hof Rijnland veel te laat met uitkeren van teveel  betaalde servicekosten over 2016

Bijgewerkt tot 26 februari 2018

De Wet

Over de servicekosten staat in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, art. 259, lid 2 (zie https://www.servicekosten.info/Wetgeving/Art7259BW.html of
https://www.wetboek-online.nl/wet/BW7.html): "De verhuurder verstrekt de huurder elk jaar, uiterlijk zes maanden na het verstrijken van een kalenderjaar, een naar de soort uitgesplitst overzicht van de in dat kalenderjaar in rekening gebrachte servicekosten, met vermelding van de wijze van berekening daarvan".

De afrekening van de servicekosten over 2016 zou dus rond 1 juli 2017 bij de huurders in de brievenbus moeten vallen. Nu in januari 2018 hebben ze niets gehoord van verhuurder Van 't Hof Rijnland. Wat is er aan de hand daar op het kantoor in Zoetermeer?

Helaas! Er staat geen straf op het niet tijdig afrekenen van de servicekosten. 

Tijd om als bewonersvereniging in actie te komen!

Wat hebben wij gedaan?

September

Het ligt toch echt niet aan de bewonersvereniging Stevensbloem dat de afrekening nog niet is afgewikkeld.

Op 12 september 2016 schreven wij al een mail aan Van't Hof Rijnland, waarin wij vroegen waar de afrekening bleef. Wij wilden hem zo snel mogelijk hebben, omdat wij daarover een advies moeten geven. In die mail schreven wij onder andere: "Wij zouden voldoende tijd willen hebben om de afrekening Servicekosten 2016 te bestuderen. Het is niet uitgesloten dat wij enkele doorbelaste rekeningen zouden willen inzien".

Wij kregen al snel een reactie via de mail van de verhuurder. "Wij verwachten het concept van de afrekening in de loop van deze maand aan u te kunnen doen toekomen".

Maar wij moesten lang wachten!


Oktober

Op 25 oktober hadden wij een overleg met verhuurder Van 't Hof Rijnland. Op de agenda zetten wij de vraag, waar de afrekening van de servicekosten over 2016 bleef.

Tot onze verbazing over de snelheid ontvingen wij op 27 oktober opeens de afrekening over 2016. Het kan dus wel snel.

De afrekening zag er goed uit voor de huurders. Elke huurder zou 125,76 euro terug krijgen. Een mooie meevaller voor de huurders.


November

De afrekening werd door ons grondig bekeken. Wij konden geen grote bezwaren bedenken tegen de afrekening. Op 2 november 2016 deelden wij aan Van 't Hof Rijnland mee, dat wij akkoord gingen met de afrekening: "U kunt wat ons betreft tot verdere afwikkeling van deze afrekening overgaan. Wij hopen, dat onze huurders de teruggave nog in de dure maand december op hun rekening terug vinden".

De verhuurder antwoordde al de volgende dag: "Bedankt voor uw snelle akkoord. Wij gaan de afrekening voorleggen aan de eigenaar en zullen daarna tot afrekenen overgaan. Wij gaan ervan uit dat zowel de brief als de uitbetaling deze maand gaan plaatsvinden".

Helaas bleek dit een loze belofte. Wij hoorden niets meer van Van 't Hof Rijnland.


December

Op 6 december stuurden wij dan maar weer een mail aan onze verhuurder. Daarin lieten wij weten: "De huurders vragen er bij ons al om: waar blijft het? Ze hebben dan over de teruggaaf van de teveel betaalde servicekosten over 2016. Zij hadden deze teruggaaf willen gebruiken als extraatje voor de vakantie of voor Sinterklaas, maar ook dit lukt kennelijk niet.Wij vinden deze zeer trage en moeizame afwikkeling van de afrekening van de servicekosten over 2016 schandalig. Waarom duurt het zolang?"

Een kopie van deze mail stuurden wij ook naar eigenaar Urban Interest die, volgens Van 't Hoff Rijnland de uiteindelijke beslissing over de afrekening neemt. Urban Interest wil zijn vingers hier niet aan branden: "Aangezien dit complex extern beheert (sic!) wordt door van het Hof Rijnland zal ik onderstaande niet in behandeling nemen".


Januari 2018

Het bleef stil bij Van 't Hoff Rijnland.

Op 5 januari hebben wij gebeld met Van 't Hof Rijnland. Wij vroegen onze verhuurder: "Weet u nog wanneer de te veel betaalde service kosten eigenlijk bij de bewoners terecht hadden moeten komen? Wij hebben 9 januari a.s. een BV vergadering en dan willen wij echt duidelijkheid hebben!". Ze zouden terugbellen.

Er is uiteraard niet teruggebeld.


februari 2018

Op 1 februari stuurden wij maar weer eens een mail naar Van't Hoff Rijnland. Of de verhuurder ons zou willen laten weten hoe de stand van zaken is. Wanneer krijgen de huurders hun teveel betaalde servicekosten over 2016 terug?

Dezelfde dag een antwoord: De afrekening ligt bij de opdrachtgever. Van't Hof Rijnland heeft echter nog geen groen licht gekregen om tot tot afrekening over te kunnen gaan.

Op 5 februari hoorden wij van Van 't Hof Rijnland, dat ze verwachten, dat er die week nog groen licht zal worden gegeven door de opdrachtgever.

Maar wij hoorden niets. Op 19 februari, dus na twee weken wachten op een antwoord van Van 't Hof Rijnland, stuurden wij maar weer eens een mail. In duidelijke taal geschreven. "Kennelijk heeft u nog steeds geen groen licht van uw opdrachtgever ontvangen om de restitutie af te wikkelen", schreven wij  en verder: "Ons begint deze gang van zaken te irriteren. U houdt ons nu al maanden aan 't lijntje. We hopen dat u dat begrijpt. In elke mail van u belooft u ons een snelle afwikkeling". En ook nog: "Deze hele gang van zaken wekt bij ons de indruk, dat u ons als huurdersvereniging niet serieus neemt. U behandelt ons niet netjes".

Dezelfde dag nog kregen wij antwoord van de verhuurder. Hij betreurt het dat de afrekening langer op zich heeft laten wachten dan normaal. Maar gelukkig had hij in de afgelopen week het groene licht gekregen voor het afrekenen. Zo gauw mogelijk worden de afrekeningen verstuurd aan de huurders. En ja, de week daarop zullen de huurders hun teveel betaalde servicekosten terugkrijgen.

Eindelijk doet Van 't Hof Rijnland wat hij belooft. Op 22 februari valt de afrekening over 2016 bij de huurders in de bus. Het teveel betaalde aan de servicekosten ten bedrage van 125,76 euro zal zo snel mogelijk worden terug betaald.

Vanaf september 2017, dus bijna een half jaar, hebben wij ons bezig gehouden met de restitutie van het teveel betaalde aan de servicekosten over 2016. Niet voor niets hebben wij in onze mail van 19 februari aan Van 't Hof Rijnland onze irritatie over de trage gang van zaken laten weten.

Wij vragen ons met spanning af, hoe de afrekening van de servicekosten over 2017 zal verlopen.